Vstup do databáze Akce zámky Deník Štiřín PP a spolupracovníci Korespondence

Ruth Aviram

Narodila se jako Rita Voglová v roce 1932 v Opavě. Rodina vlastnila obchodní dům Hermann Vogel. V r. 1942 transportována s rodinou do Terezína, maminka zde pracovala v důležité dílně na zpracování slídy, to ji i malou Ritu-Ruth zachránilo před dalšími transporty. Otec zahynul v Osvětimi.

čti
Ruth Aviram

Výstava o P. Pittrovi ve Vrchlabí

Od 10. března 2015 je v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí ke zhlédnutí výstava o Přemyslu Pittrovi. Výstavu zapůjčilo NPMK k připomenutí 120. výročí narození tohoto sociálního a humanitárního pracovníka evropského rozměru.

čti
výstava ve Vrchlabí

Konference Odraz 1. světové války ve škole a ve společnosti

Konferenci uspořádaly ve spolupráci Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) a Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) dne 19. února 2015 na MŠMT. Konala se také při příležitosti 120. výročí narození P. Pittra, významného představitele humanismu 20. století. Jako akreditovaný pořad byla především určena pedagogům, kterým nabídla ojedinělý pohled na podobu dětství na pozadí válečného konfliktu.

čti
Konference

Cesta do Izraele za židovskými „dětmi P. Pittra“ ve dnech 2. – 8.12. 2014

Česko-izraelský projekt navázal na úspěšné setkání židovských „dětí zachráněných Přemyslem Pittrem“, kteří v dubnu roku 2011 z rukou ředitelky Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského PhDr. Markéty Pánkové převzali Pamětní medaili P. Pittra během slavnostního shromáždění na Velvyslanectví ČR v Tel Avivu.

čti
Pittrovy děti

Pozvánka na odbornou konferenci Odraz 1. světové války ve škole a ve společnosti

NPMK ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV) srdečně zvou na odbornou konferenci Odraz 1. světové války ve škole a ve společnosti, která se bude konat při příležitosti 120. výročí narození Přemysla Pittra, významného představitele humanismu 20. století.

kdy: čtvrtek 19. února 2015
kde: budova C, MŠMT, sál 081, Karmelitská 7, Praha 1

Přihlášky zasílejte do 27.1. 2015 na adresu lajskova@npmk.cz

čti
odborná konference

Prezentace knihy M. Matouše Přemysl Pitter a vyšší režie

srdečně zveme na prezentaci knihy M. Matouše Přemysl Pitter a vyšší režie, která se bude konat dne 6. listopadu 2014 v 16.00 v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského ve Valdštejnské ulici.

Potvrzení účasti prosíme zaslat na mail lajskova@npmk.cz nebo pedagog@npmk.cz

čti
Vyšší režie

Edice Hovory 17

V ediční řadě Hovory právě vyšlo 17. číslo s příspěvky z mezinárodní konference Evropský humanista Přemysl Pitter (1895 – 1976), která se konala v roce 2010 při příležitosti 115. výročí narození P. Pittra.

čti
Hovory 17

Výstava „Přemysl Pitter. Europäischer Humanist“ v Herrnhutu

V úterý 23. 9 2014 byla zahájena výstava „Přemysl Pitter. Europäischer Humanist“ v budově zrekonstruovaného zámku Zinzendorf – Schloss Berthelsdorf, Herrnhut. Právě „Ochranov“ má hluboké vazby na české dějiny v souvislosti s historií bratrské enklávy na Žitavsku v 1. polovině 18. století.

čti
Výstava

Obohacení archiválií v APP

Česká část APP bývá průběžně rozšiřována dary pamětníků působení P. Pittra. V 2. čtvrtletí r. 2014 mezi významné přírůstky - originály patří „Deník Jindřicha Vorlického z akce Mezinárodní civilní služby SCI z roku 1946“. Deník darovala NPMK prostřednictvím paní Sedláčkové paní Blažena Vorlická, vdova po J. Vorlickém (bývalé tzv. „milíčovské dítě“). Zápisky popisují humanitární akci, kterou v létě roku 1946 organizoval R. Hegnauer (první předseda Nadace P. Pittra) a P. Pitter v obci Štítina.

čti
Dar korespondence

Pro pedagogy

NABÍDKA AKREDITOVANÝCH PROGRAMŮ
PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského pořádá 22.10. 2014 od 9.00 akreditovaný program

Významné osobnosti moderních dějin. Evropský humanista Přemysl Pitter v kontextu
20. století

čti
Akreditovaný program

Stránky

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2018