Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Nová publikace o Přemyslu Pittrovi v němčině

V těchto dnech vyšel v nakladatelství lichtung verlag za podpory Nadačního fondu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové nový německý překlad knihy Pavla Kohna Můj život nepatří mně. Publikaci Mein Leben gehört nicht mir. Der Weg des Přemysl Pitters přeložili z němčiny Rut a Rachel Kohnovy spolu s Georgem Thuringerem. První německý překlad z r. 2000 chtěl Pavel Kohn na několika místech přepracovat, bohužel zemřel dříve, než se mu to povedlo dokončit. Překladatelé doufají, že se tato verze blíží autorovu záměru.

Autor se setkal s P. Pittrem ve dvou nesmírně důležitých okamžicích. V raném mládí po návratu z koncentračních táborů v poválečných Pittrových zámeckých ozdravovnách a pak ve zralém věku po svém odchodu do exilu. Kniha bude k dispozici v muzejním obchodě.

Obálka knihy.

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2023