Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Pro badatele

Archiv P. Pittra a O. Fierzové je umístěn na dislokovaném pracovišti v budově Pedagogické knihovny, Jeruzalémská 12, Praha 1!

Badatelské návštěvy v Archivu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové prosíme hlásit s týdenním předstihem na e-mailových adresách faltusova@npmk.cz a seiner@npmk.cz (pokud možno na obou). Archiv je pro veřejnost přístupný každý všední den od 9.00 do 16.00h. Pro potřebu badatelů jsou níže k dispozici inventáře obou částí archivu – APP a ČAPP. V dokumentu Průvodce archivem PP a OF (APP) začíná podrobný rozpis obsahu jednotlivých archivních krabic na str. 10.

 

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2024