Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Pro badatele

Archiv P. Pittra a O. Fierzové je umístěn na dislokovaném pracovišti v budově Pedagogické knihovny, Jeruzalémská 12, Praha 1!

  • Inventář Archivu P. Pittra a O. Fierzové – soubory PDF na serveru – Archiv Přemysla Pittra – Inventáře: Průvodce Archivem PP a OF (APP) a ČAPP
  • Náměty na bakalářské a diplomové práce – soubor Návrhy témat výzkumu o PP_vše – také na serveru u inventářů
Rešerše

 

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2019