Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Rejstřík korespondentů s P. Pittrem a O. Fierzovou v letech 1952 – 1976

Archiv P. Pittra a O. Fierzové obsahuje mimo jiné rozsáhlý oddíl s korespondencí. Značná část této korespondence z let 1952 – 1976 doposud neměla jmenný rejstřík a byla původci fondu uspořádána abecedně a chronologicky, což velmi znesnadňovalo vyhledávání konkrétních osob. Pro usnadnění a přehlednost byl sepsán jmenný rejstřík této korespondence pro kartony APP 127 – APP 149.

Konečný rejstřík obsahuje téměř 2700 položek. Naprostou většinu tvoří osobní jména, doplněná několika institucemi. Některé dopisy jsou podepsány pouze příjmením, případně příjmením a iniciálou, proto se v seznamu mohou jména opakovat (není jisté, zda jde o tutéž osobu). Některé osoby také přizpůsobily pravopis svého jména místu pobytu v zahraničí, proto při vyhledávání musíme vzít tuto skutečnost na vědomí a při hledání konkrétního jména zkusit i možnosti např. bez interpunkčních znamének nebo s křestním jménem v angličtině/němčině, u žen přizpůsobení příjmení odebráním přípony -ová (např. Cecha, Mary – Cechová, Marie). Členové jedné rodiny se také mohli podepisovat jménem celé rodiny (Zemánkovi), ke změně jména docházelo také po sňatku.

Pokračovat na rejstřík korespondentů s P. Pittrem a O. Fierzovou v letech 1952 – 1976

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2023