Vstup do databáze Akce zámky Deník Štiřín PP a spolupracovníci Korespondence

Kontakty

Archiv P. Pittra a O. Fierzové

PhDr. Lenka Lajsková

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Valdštejnská 20
118 00 Praha 1
Tel: +420 257 533 455
Email: lajskova@npmk.cz

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2018