Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Ocenění a vyznamenání P. Pittra

Pomoc, kterou Přemysl Pitter po desetiletí poskytoval bez rozdílu všem, kteří ji potřebovali, byla po právu oceněna.

Za poválečné úsilí o záchranu židovských dětí získal v 60. letech 20. století oficiální uznání izraelské vlády. Za záchranu židovského dítěte, malé Janičky-Zdeničky, obdržel v Izraeli vyznamenání památníku Jad Vašem Spravedlivý mezi národy. O několik let později jej získala i Olga Fierzová. Od roku 1964 je na hoře Jad Vašem v tzv. Aleji spravedlivých zasazen strom označený jménem P. Pittra. „Svůj“ strom (zasazovaný na počest Nežidů, kteří za války zachránili život Židům) zde má i Olga Fierzová.

Také Spolková republika Německo vyslovila P. Pittrovi poděkování za pomoc internovaným německým dětem. V r. 1973 obdržel Záslužný kříž I. třídy Spolkové republiky Německo. U příležitosti 80. narozenin mu byl udělen čestný doktorát teologie curyšské univerzity.

V r. 1991 propůjčil prezident Václav Havel P. Pittrovi Řád T. G. Masaryka III. třídy in memoriam za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva.

Dekret
Dekret k propůjčení Řádu T. G. Masaryka P. Pittrovi, 1991.
PP a OF
P.Pitter a O. Fierzová při udělení čestného doktorátu teologie curyšské univerzity, 21. červen 1975.
medaile
Medaile Spravedlivý mezi národy, líc.
kříž
Záslužný kříž I. třídy Spolkové republiky Německo.
© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2024