Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Publikace z Archivu Přemysla Pittera a Olgy Fierzové

Pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského nabízí k prodeji knihy, odborné publikace a digitalizované knihy, plakáty, pohlednice, CD a MC nosiče. Materiály lze zakoupit přímo v sídle NPMK v Praze ve Valdštejnské ulici 20, Praha 1 (cenik.npmk.cz).Rešerše tematických publikací naleznete na odkazu z Pedagogické knihovny J. A. Komenského.

Pitter, Přemysl: Unter dem Rad der Geschichte. Autobiografie. Neu bearbeitet von Sabine Dittrich.

Memoáry Přemysla Pittra v německém vydání zpracovala Sabine Dittrich.

Kohn, Pavel: Mein Leben gehört nicht mir. Der Weg des Přemysl Pitter.

Biografie eines tschechischen Humanisten, der sein Leben fremden Kindern gewidmet hat - tschechischen, jüdischen und deutschen Kindern.
Životopis českého humanisty, který svůj život věnoval cizím dětem – dětem českým, židovským i německým.

Fierz, Olga: Kinderschicksale in den Wirren der Nachkriegszeit. Eine Rettungsaktion für deutsche und jüdische Kinder 1945-1947 in der Tschechoslowakei. 

Autentické příběhy dětí, které se po 2. světové válce dostaly do péče dětských ozdravoven zřízených Přemyslem Pittrem a jeho spolupracovníky.

Kohn, Pavel: Castles of Hope. Přemysl Pitter in memory of “his children”

Životní osudy lidí, kteří v dětství prodělali období nacistického vyhlazování Židů, unikli plánované likvidaci a dostali se do zámeckých ozdravoven P. Pittra. Anglický překlad vyšel v nakladatelství L. Marek.
The life stories of people who went through a period of national socialist extermination of Jews, escaped the planned liquidation and arrived at the castle sanatoriums of P. Pitter's. The English translation was published by L. Marek Publishing.

Kohn, Pavel: Schlösser der Hoffnung. Die gerettete Kinder des Přemysl Pitter erinnern sich.

Životní osudy lidí, kteří v dětství prodělali období nacistického vyhlazování Židů, unikli plánované likvidaci a dostali se do zámeckých ozdravoven P. Pittra. Německý překlad vyšel v nakladatelství Langen Müller v Mnichově.

Vlasáková, Eliška: V tichu a skrytu. Fedor Krch, pedagog a člověk (1881-1973)

Publikace o životě významného českého pedagoga-pokusníka, který působil také v nejužším okruhu spolupracovníků Přemysla Pittra a Olgy Fierzové v Milíčově domě v Praze.

Nečekejme

ed. Lajsková, Lenka: Přemysl Pitter: Nečekejme na velké chvíle!

Publikace byla vydána při příležitosti 120. výročí narození humanisty P. Pittra a nese podtitul „Akce zámky“ (1945-1947) v zrcadle korespondence z let 1946-1990. Zpřístupňuje korespondenci a fotografie z Archivu P. Pittra a O. Fierzové v NPMK a ze soukromých archivů pamětníků.

Můj život nepatří mně

Kohn, Pavel: Můj život nepatří mně – čtení o Přemyslu Pittrovi

Životopis českého humanisty, který svůj život věnoval cizím dětem – dětem českým, židovským i německým.

Zámky naděje

Kohn, Pavel: Zámky naděje

Životní osudy lidí, kteří v dětství prodělali období nacistického vyhlazování Židů, unikli plánované likvidaci a dostali se do zámeckých ozdravoven P. Pittra.

Kolikrát přešel mrak

Kohn, Pavel: Kolikrát přešel mrak

Sbírka veršů psaných po návratu z nacistických koncentráků v letech 1945 - 1949. Ilustrace Rut Kohnové.

obálka

Pavel Kosatík: Sám proti zlu

První publikace o Přemyslu Pittrovi, která  představuje v celé šíři jeho život a myšlenky na základě dosud nevyužitých dokumentů. Nejucelenější publikace o životě a díle P. Pittra.

 

Matouš, M.: Přemysl Pitter – zvláštní člověk

Svědectví o člověku, který věnoval svůj život duchovní obrodě národa.

Nad vřavou nenávisti

Pitter, Přemysl: Nad vřavou nenávisti. Vzpomínky a svědectví Přemysla Pittra a Olgy Fierzové

Memoáry Přemysla Pittra a jeho spolupracovnice Olgy Fierzové.

Dětské osudy

Fierzová, Olga: Dětské osudy z doby poválečné

Autentické příběhy dětí, které se po 2. světové válce dostaly do péče dětských ozdravoven zřízených Přemyslem Pittrem a jeho spolupracovníky.

Dobrodružná ruka / Vahú

Pitter, Přemysl: Dobrodružná ruka/Vahú

Dobrodružné příběhy pro mládež s výchovným poselstvím.

Duchovní revoluce

Pitter, Přemysl: Duchovní revoluce v srdci Evropy

Nevelká kniha je výsledkem Pittrova celoživotního zájmu o české dějiny a zároveň jakýmsi ideovým odkazem. V galerii významných postav českých dějin přibližuje základy české duchovní tradice – tradice demokratického smýšlení a humanistických ideálů.

 

Pasák, Tomáš: Život Přemysla Pittra

Stručný životopis Přemysla Pittra vydaný u příležitosti 100. výročí jeho narození.

Výzvy, úvahy

Šimek, Eduard: Výzvy a úvahy. Výběr z článků Přemysla Pittra. Sbratření 1924-1941

Myšlenky a slova člověka, který při nejrůznějších příležitostech a v konkrétních situacích ukazoval příkladem, co je to lidskost.

Milíčův dům

Faltusová, M.: Milíčův dům Přemysla Pittra na pražském předměstí - příklad česko-německo-židovského soužití

Publikace s bohatou obrazovou dokumentací ke stejnojmenné výstavě, která se uskutečnila u příležitosti 75. výročí založení Milíčova domu (2008).

EU Humanist

Šimek, Eduard – Bauer, Franz: Europäischer Humanist Přemysl Pitter

Životní osudy P. Pittra i jeho spolupracovníků se zaměřením na česko-německé vztahy. Text v německém jazyce.

 

Hovory

Sborník Nadace Přemysla Pittra a Olgy Fierzové – dosud vyšly díly 1 – 15/16

Hovory 17

Edice Hovory (17)

číslo s příspěvky z mezinárodní konference Evropský humanista Přemysl Pitter (1895 – 1976), která se konala v roce 2010 při příležitosti 115. výročí narození P. Pittra.

Pitter, život a dílo

Přemysl Pitter. Život a dílo.

Sborník referátů a diskusních příspěvků z mezinárodního semináře konaného v roce 1993 v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského v Praze.

>Kdo zachraňuje celý svět

CD Přemysl Pitter, Olga Fierzová. Kdo zachraňuje jednu duši, zachraňuje celý svět

z textů a projevů Přemysla Pittra a Olgy Fierzové, s využitím písemných i zvukových materiálů Archivu P. Pittra a O. Fierzové uložených v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského v Praze sestavila Hana Kofránková. Účinkují Hana Kofránková a Alfréd Strejček.

Kohn

DVD Křižovatky osudů. O životních osudech „židovských dětí P. Pittra“

Zachycuje vzpomínky Pavla Kohna. Vzpomínky pamětníků byly natáčeny přímo v autentickém prostředí jejich bydliště s využitím dobových materiálů a fotografií. Výpověď pamětníků o tom, jak jejich život ovlivnilo setkání s P. Pittrem a jeho spolupracovníky.

Wunder Zarges Kretschmer

DVD Křižovatky osudů. O životních osudech „německých dětí P. Pittra“

Zachycuje vzpomínky Hanse Wundra, Brigitty Zarges a Edeltraud Kretschmer. Vzpomínky pamětníků byly natáčeny přímo v autentickém prostředí jejich bydliště s využitím dobových materiálů a fotografií. Výpověď pamětníků o tom, jak jejich život ovlivnilo setkání s P. Pittrem a jeho spolupracovníky. 

Milujte své nepřátele

DVD Milujte své nepřátele

Dokumentární film režiséra Tomáše Škrdlanta nabízí pohled na životní osudy a dílo P. Pittra očima pamětníků, z nichž již mnozí nejsou bohužel mezi námi.

 

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2024