Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Publikace z Archivu Přemysla Pittera a Olgy Fierzové

Pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského nabízí k prodeji knihy, odborné publikace a digitalizované knihy, plakáty, pohlednice, CD a MC nosiče. Materiály lze zakoupit přímo v sídle NPMK v Praze ve Valdštejnské ulici 20, Praha 1 (cenik.npmk.cz).Rešerše tematických publikací naleznete na odkazu z Pedagogické knihovny J. A. Komenského.

Kohn, Pavel: Schlösser der Hoffnung. Die gerettete Kinder des Přemysl Pitter erinnern sich.

Životní osudy lidí, kteří v dětství prodělali období nacistického vyhlazování Židů, unikli plánované likvidaci a dostali se do zámeckých ozdravoven P. Pittra. Německý překlad vyšel v nakladatelství Langen Müller v Mnichově.

Vlasáková, Eliška: V tichu a skrytu. Fedor Krch, pedagog a člověk (1881-1973)

Publikace o životě významného českého pedagoga-pokusníka, který působil také v nejužším okruhu spolupracovníků Přemysla Pittra a Olgy Fierzové v Milíčově domě v Praze.

Nečekejme

ed. Lajsková, Lenka: Přemysl Pitter: Nečekejme na velké chvíle!

Publikace byla vydána při příležitosti 120. výročí narození humanisty P. Pittra a nese podtitul „Akce zámky“ (1945-1947) v zrcadle korespondence z let 1946-1990. Zpřístupňuje korespondenci a fotografie z Archivu P. Pittra a O. Fierzové v NPMK a ze soukromých archivů pamětníků.

Můj život nepatří mně

Kohn, Pavel: Můj život nepatří mně – čtení o Přemyslu Pittrovi

Životopis českého humanisty, který svůj život věnoval cizím dětem – dětem českým, židovským i německým.

Zámky naděje

Kohn, Pavel: Zámky naděje

Životní osudy lidí, kteří v dětství prodělali období nacistického vyhlazování Židů, unikli plánované likvidaci a dostali se do zámeckých ozdravoven P. Pittra.

Kolikrát přešel mrak

Kohn, Pavel: Kolikrát přešel mrak

Sbírka veršů psaných po návratu z nacistických koncentráků v letech 1945 - 1949. Ilustrace Rut Kohnové.

obálka

Pavel Kosatík: Sám proti zlu

První publikace o Přemyslu Pittrovi, která  představuje v celé šíři jeho život a myšlenky na základě dosud nevyužitých dokumentů. Nejucelenější publikace o životě a díle P. Pittra.

 

Matouš, M.: Přemysl Pitter – zvláštní člověk

Svědectví o člověku, který věnoval svůj život duchovní obrodě národa.

Nad vřavou nenávisti

Pitter, Přemysl: Nad vřavou nenávisti. Vzpomínky a svědectví Přemysla Pittra a Olgy Fierzové

Memoáry Přemysla Pittra a jeho spolupracovnice Olgy Fierzové.

Dětské osudy

Fierzová, Olga: Dětské osudy z doby poválečné

Autentické příběhy dětí, které se po 2. světové válce dostaly do péče dětských ozdravoven zřízených Přemyslem Pittrem a jeho spolupracovníky.

Dobrodružná ruka / Vahú

Pitter, Přemysl: Dobrodružná ruka/Vahú

Dobrodružné příběhy pro mládež s výchovným poselstvím.

Duchovní revoluce

Pitter, Přemysl: Duchovní revoluce v srdci Evropy

Nevelká kniha je výsledkem Pittrova celoživotního zájmu o české dějiny a zároveň jakýmsi ideovým odkazem. V galerii významných postav českých dějin přibližuje základy české duchovní tradice – tradice demokratického smýšlení a humanistických ideálů.

 

Pasák, Tomáš: Život Přemysla Pittra

Stručný životopis Přemysla Pittra vydaný u příležitosti 100. výročí jeho narození.

Výzvy, úvahy

Šimek, Eduard: Výzvy a úvahy. Výběr z článků Přemysla Pittra. Sbratření 1924-1941

Myšlenky a slova člověka, který při nejrůznějších příležitostech a v konkrétních situacích ukazoval příkladem, co je to lidskost.

Milíčův dům

Faltusová, M.: Milíčův dům Přemysla Pittra na pražském předměstí - příklad česko-německo-židovského soužití

Publikace s bohatou obrazovou dokumentací ke stejnojmenné výstavě, která se uskutečnila u příležitosti 75. výročí založení Milíčova domu (2008).

EU Humanist

Šimek, Eduard – Bauer, Franz: Europäischer Humanist Přemysl Pitter

Životní osudy P. Pittra i jeho spolupracovníků se zaměřením na česko-německé vztahy. Text v německém jazyce.

 

Hovory

Sborník Nadace Přemysla Pittra a Olgy Fierzové – dosud vyšly díly 1 – 15/16

Hovory 17

Edice Hovory (17)

číslo s příspěvky z mezinárodní konference Evropský humanista Přemysl Pitter (1895 – 1976), která se konala v roce 2010 při příležitosti 115. výročí narození P. Pittra.

Pitter, život a dílo

Přemysl Pitter. Život a dílo.

Sborník referátů a diskusních příspěvků z mezinárodního semináře konaného v roce 1993 v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského v Praze.

>Kdo zachraňuje celý svět

CD Přemysl Pitter, Olga Fierzová. Kdo zachraňuje jednu duši, zachraňuje celý svět

z textů a projevů Přemysla Pittra a Olgy Fierzové, s využitím písemných i zvukových materiálů Archivu P. Pittra a O. Fierzové uložených v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského v Praze sestavila Hana Kofránková. Účinkují Hana Kofránková a Alfréd Strejček.

Kohn

DVD Křižovatky osudů. O životních osudech „židovských dětí P. Pittra“

Zachycuje vzpomínky Pavla Kohna. Vzpomínky pamětníků byly natáčeny přímo v autentickém prostředí jejich bydliště s využitím dobových materiálů a fotografií. Výpověď pamětníků o tom, jak jejich život ovlivnilo setkání s P. Pittrem a jeho spolupracovníky.

WunderZargesKretschmer

DVD Křižovatky osudů. O životních osudech „německých dětí P. Pittra“

Zachycuje vzpomínky Hanse Wundra, Brigitty Zarges a Edeltraud Kretschmer. Vzpomínky pamětníků byly natáčeny přímo v autentickém prostředí jejich bydliště s využitím dobových materiálů a fotografií. Výpověď pamětníků o tom, jak jejich život ovlivnilo setkání s P. Pittrem a jeho spolupracovníky. 

Milujte své nepřátele

DVD Milujte své nepřátele

Dokumentární film režiséra Tomáše Škrdlanta nabízí pohled na životní osudy a dílo P. Pittra očima pamětníků, z nichž již mnozí nejsou bohužel mezi námi.

 

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2019