Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Nový článek o „akci zámky“ v časopise Studie a zprávy.

Na konci roku 2019 vyšlo nové číslo časopisu Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí. Je v něm uveřejněn mimo jiné i článek Petra Matějčka „Akce zámky“. Dětské ozdravovny zřízené v Olešovicích, Kamenici, Lojovicích, ve Štiříně a v Ládví mezi lety 1945–1947.

Cílem článku je v několika rovinách popsat dění na zámcích přeměněných v poválečném období na dětské ozdravovny a zvýšit tak povědomí o tomto projektu mezi laickou i odbornou veřejností. Pozornost je zde věnována nejen otázkám týkajícím se samotné péče o traumatizované děti z koncentračních a internačních táborů, ale také otázkám personálního, institucionálního a hospodářského zabezpečení celé humanitární akce.

Sborník je k dostání v badatelnách Státního okresního archivu Praha-západ a Praha-východ.

http://www.soapraha.cz/Aktuality/?id=1082

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2023