Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Výstava o Přemyslu Pittrovi v německém Freyungu

Dne 8. listopadu 2019 proběhla ve Freyungu vernisáž výstavy „Europäischer Humanist P. Pitter“ ve výstavních prostorách Sparkasse. Tuto německou verzi české výstavy „Evropský humanista P. Pitter 1895 – 1976“  mohou zájemci v SRN zhlédnout v různých německých městech již od roku 2011. Na sklonku roku 2018 byla německým partnerem Ackermann-Gemeinde výstava obnovena a zmodernizována.

Výstava ve Freyungu byla nabídnuta návštěvníkům v rámci projektu „Dobré sousedství znamená…Gute Nachbarschaft heiβt…“, zahájení byla přítomna řada představitelů společenského, kulturního i podnikatelského života v kraji Freyung-Grafenau.

Přítomné pozdravil zemský rada Sebastian Gruber, záštitu poskytla generální konzulka ČR v Mnichově Kristina Larischová. Během vernisáže zazněl i hudební doprovod Manuela Wagnera – improvizoval i na české hudební motivy.

Doprovodný seminář představil P. Pittra jako velkého evropského humanistu (příspěvek M. Dörra), L. Lajsková se ve svém příspěvku soustředila na aktuální výzvy, které řeší pracovníci Archivu P. Pittra a O. Fierzové, vyzdvihla především vzdělávací potenciál odkazu P. Pittra.

Za nepřítomnou Rut Kohnovou pohovořil o svých vzpomínkách Hans Kley, který úzce spolupracoval s pamětníky působení P. Pittra – s Pavlem Kohnem a Jehudou Baconem. Připomněl jejich letošní 90. narozeniny, v případě P. Kohna nedožité (zemřel 2017).

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2024