Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Příběh Marion Calmanovičové – židovské dívky z ozdravovny v Mýtě

Prvními obyvateli ozdravovny v Mýtě u Rokycan se po jejím otevření staly děti židovských uprchlíků. Byly mezi nimi také sestry Marion a Ellen Calmanovičovy, jejichž rodiče byli v únoru 1938 nuceni uprchnout z Lipska, kde jejich rodina žila od r. 1922.[1]

čti

Školní docházka Přemysla Pittra

V době před nástupem Přemysla Pittra do 1. třídy se jeho rodina přestěhovala do domu pana Klečky v ulici Na Slupi č. 14. Školní docházku tak Pitter r. 1901 zahájil ve škole Na Hrádku naproti botanické zahradě (dnes ZŠ Botičská). V 1. třídě měli pana učitele Hrycha, na kterého Pitter vzpomíná ve svých pamětech Nad vřavou nenávisti. Pan učitel žáky na konci školního roku vyzval, aby si o prázdninách zapisovali své zážitky. Pitter jako jeden z mála pana učitele poslechl a tyto zápisky nazvané „Moje prázdniny“ se v Archivu P. Pittra a O. Fierzové dochovaly z let 1902, 1904, 1905, 1906.

čti
Školní docházka PP

Velikonoce v ozdravovně v Mýtě u Rokycan

O velikonočních svátcích býval Milíčův dům pro malou návštěvnost uzavřen. Přemysl Pitter, Anna a Josef Rottovi nebo Magda Pilbauerová tak mívali čas na návštěvu ozdravovny v Mýtě u Rokycan. Na Boží Hod velikonoční se konala duchovní besídka pro děti, podle záznamů z deníků ji v době své přítomnosti vedl P. Pitter nebo J. Rott. Někdy děti vyráběly z barevných papírů velikonoční dekorace, v případě hezkého počasí využívali velikonoční prázdniny k delším výletům do přírody. Na Velikonoční pondělí dostávali všichni obyvatelé ozdravovny pomlázku: např. v r.

čti
Kluci jsou kluci.

George Lansbury v Milíčově domě

Letos v únoru uplyne 160 let od narození George Lansburyho (22. 2. 1859 – 7. 5. 1940), britského politika, sociálního reformátora, člena Labouristické strany, ministra a v letech 1922 – 1940 člena britského parlamentu. Byl také členem Internacionály odpůrců války. Od roku 1931 byl předsedou Labouristické strany, ale z důvodu svého pacifistického přesvědčení se dostal se svou stranou do rozporu a z vedení strany v r. 1935 odstoupil. Poslední roky života strávil cestováním po USA a Evropě a zasazoval se o mír a odzbrojení.

čti

Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

V neděli 27. ledna si připomínáme Mezinárodní den památky obětí holocaustu. Tento den byl vyhlášen Valným shromážděním OSN jako připomínka miliónů nevinných obětí 2. světové války a připadá na výročí osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim-Březinka Rudou armádou 27. ledna 1945. Rezoluce OSN z roku 2005, která tento den vyhlásila, mimo jiné vyzývá členské státy, aby zahrnuly vyučování o holocaustu do svých národních vzdělávacích programů.

čti
Mýto, 1939.

New publication Castles of Hope

At the end of 2018, Pavel Kohn's book Castles of Hope. Premysl Pitter in memory of „his children“ was published in the L. Marek Publishing House.
The life fates of the people who, during their childhood, experienced the Nazi extermination of the Jews, escaped the planned destruction and got into the castle sanatoriums of the Christian humanist Přemysl Pitter, wrote Pavel Kohn and was first published in Czech in 2000. This book has already a German version, too.

čti

Nová anglická publikace Castles of Hope

Na sklonku roku 2018 vyšla v Nakladatelství L. Marek kniha Pavla Kohna Castles of Hope. Přemysl Pitter in memory of „his children“. Pavel Kohn sepsal životní osudy lidí, kteří v dětství prožili období nacistického vyhlazování Židů, unikli plánované likvidaci a dostali se do zámeckých ozdravoven křesťanského humanisty Přemysla Pittra. Publikace poprvé vyšla česky v roce 2000 pod názvem Kolik naděje má smrt. Druhé české vydání vyšlo v roce 2011 pod názvem Zámky naděje. Kniha má již také svou německou verzi.

čti

Vánoce v Mýtě

Vánoce v ozdravovně v Mýtě u Rokycan

čti

Přemysl Pitter a konec první světové války

Konec války zastihl Přemysla Pittra na balkánském bojišti, kde sloužil v pevnosti Bileća na hranicích mezi Hercegovinou a Černou Horou jako sanitní pomocník a následně jako velitel marodky. Z hlediska jeho pacifistického přesvědčení mu nová funkce plně vyhovovala, protože teprve tady podle svých slov mohl sloužit těm, co trpí. „Mám tu Bosence, Srby, Turčíny, Černohorce, Maďary, Poláky, Němce, Čechy – neznám rozdílů, všichni stejně potřebují služeb lásky.“

čti

Beseda o Přemyslu Pittrovi v Místní knihovně Radotín

V pondělí 12. 11. 2018 proběhla v Místní knihovně Radotín beseda s názvem Příběh Přemysla Pittra – českého Nicolase Wintona. Beseda, kterou za NPMK vedla Mgr. Magdaléna Faltusová, proběhla ve spolupráci s Klubem aktivních a nestárnoucích, a zúčastnilo se jí asi 15 zájemců všech věkových skupin. Pro většinu zúčastněných bylo téma besedy nové, na závěr se k tématu rozvinula zajímavá diskuze. Všichni účastníci obdrželi také informační brožuru o Přemyslu Pittrovi.

čti
Beseda o PP

Stránky

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2019