Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Kongres českých polonistických studií 2019

Během září až listopadu 2019 se na různých místech v České republice konají akce I. kongresu českých polonistických studií. Ve dnech 15. – 16. října se ke kongresu připojilo také Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského.

Ve středu 16. října se uskutečnil seminář Nesnadné výzvy pro pedagogy v minulosti a dnes – na příkladu osobnosti a tvorby Janusze Korczaka a Přemysla Pittra. Jeho cílem bylo připomenout životní osudy a díla Janusze Korczaka a Přemysla Pittra, významných humanistů, reflexi odkazu těchto osobností ve školních učebnicích a jejich edukační potenciál.

V rámci doprovodné akce účastníci dvoudenního semináře navštívili výstavu NPMK Příběhy bezvýhradné lidskosti – Přemysl Pitter, výjimečná postava v dějinách 20. století. Výstava je koncipována jako příspěvek k prohloubení výuky ve společenskovědních oborech.

Organizátory obou akcí jsou Česko-polská pracovní skupina pro oblast učebnic při Polsko-české vědecké společnosti, Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín, Polský institut v Praze, Velvyslanectví Polské republiky v Praze a Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského.

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2023