Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Vánoční poselství do Milíčova domu v r. 1938

Na podzim r. 1938, po ultimátu ohledně odstoupení pohraničního území Německu, se Přemysl Pitter rozhodl odcestovat do Anglie, aby se tam pokusil získat pomoc pro uprchlíky ze Sudet. V Anglii a cestou zpět ve Švýcarsku pobýval od 8. října až do Vánoc r. 1938. O své tamní činnosti psal pravidelně dopisy přátelům do Čech. Poslal jim také Vánoční poselství do Milíčova domu, které obsahuje slova dodávající naději všem, kteří prožívali tuto těžkou a beznadějnou dobu v Československu.

Dopis k přečtení v PDF

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2023