Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Seminář a workshop o Přemyslu Pittrovi pro studenty z Curyšské univerzity

Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského se ve spolupráci s Universität Zürich, Technickou univerzitou v Liberci, Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a Historickým ústavem Akademie věd České republiky podílelo na odborném semináři k problematice dějin školství a vzdělávání ve 20. století Svoboda a totalita ve výchově mládeže, který se koná ve dnech 7. – 11. 10. 2019 v Praze. Pro 20 studentů a jejich pedagogický doprovod byl uspořádán dvouhodinový workshop o životě a činnosti Přemysla Pittra a Olgy Fierzové.

 

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2024