Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Nové objevy v archivu

Během inventarizací fondů Národního pedagogického muzea J. A. Komenského byly nalezeny některé dosud neznámé fotografie z Milíčova domu. Díky této fotografii tak například můžeme nahlédnout do dílny Milíčova domu ve 30. letech 20. století, podle popisku jde o hochy z družiny Černých Vlčků, (jeden z nich se jmenuje Šejnoha). Ze snímku je patrné velké zaujetí chlapců. Pokud někdo víte nebo tušíte, jaký předmět opravují či vyrábějí, budeme rádi za Vaše podněty.Hry a práce v dílně MD.

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2023