Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti - vzpomínka na sourozence Drillichovy

V pondělí 27. ledna si opět připomínáme Mezinárodní den památky obětí holocaustu. Mezi tyto oběti patřily i některé děti, které docházely do Milíčova domu. Připomeňme si bratry Arnošta a Jiřího Drillichovy, kteří navštěvovali Milíčův dům hned od jeho otevření v r. 1933. Oba dva se také zapojovali do dobrovolných aktivit, pomáhali při organizaci rodičovských besed a přednášek nebo dobročinných akcí ve prospěch Milíčova domu. Jako člen dorostu Milíčova domu Arnošt také vedl pravidelné woodcrafterské schůzky skupiny dětí nebo hrával loutkové divadlo malým dětem v herně. V denících Milíčova domu je zmíněna i Arnoštova maturita s vyznamenáním, kterou složil v květnu 1940. 

Arnošt Drillich byl deportován Transportem B, č. 112, 21. 10. 1941 z Prahy do Lodže. Zahynul.

Jiří Drillich byl deportován Transportem AAh, č. 464, 10. 6. 1942 z Prahy do Ujazdowa. Zahynul.

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2024