Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Metodická podpora ve vzdělávání k toleranci a humanitě – holocaust v dokumentech a výpovědích přeživších

Dne 24. 10. 2023 se uskutečnil akreditovaný vzdělávací program pro učitele, který připravilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského. Seminář byl zaměřen na témata holocaustu, tolerance, humanity a prevenci extremismu a antisemitismu.

Pedagogům byly představeny možnosti práce s archiváliemi, výtvarnými a literárními díly nebo dokumentárními záznamy výpovědí přeživších holocaustu, které mohou být využity v různých předmětech a kromě upevnění znalostí z historie mohou pomáhat rozvíjet čtenářskou gramotnost nebo estetickou výchovu.

Během semináře lektoři odkrývali dusivou atmosféru protektorátních restrikcí, které postupně významně omezovaly nejen svobodu a důstojnost obyvatelstva, ale stály život i tisíce židovských spoluobčanů. Účastníkům byla představena také činnost významného humanisty Přemysla Pittra, který se angažoval v pomoci dětem židovským i německým během poválečné „akce zámky“. Pedagogové uvítali praktická doporučení, jak zapojit do svých hodin i umělecké výpovědi přeživších holocaustu – ať už se jednalo o literární zpracování, nebo o reprodukce výtvarných děl.

Závěrečná část semináře představila soudobou literaturu pro děti a mládež v oblastech humanity, svobody, válek, holocaustu a odporu proti tyranii. Praktická část se zaměřila na didaktické intervence při práci s knihou v rámci čtenářských dílen, ve výuce dějepisu, výchovy k občanství, občanského a společenskovědního základu a při činnosti čtenářských klubů.

Veškeré podklady, o kterých se na semináři hovořilo, mohou zájemci nalézt na vzdělávacím webu na stránkách pitter.eu pod tímto odkazem: http://pitter.eu/sites/pitter.npmk.cz/files/edukacni%20web/Protektor%C3%A1t/Protektorat.html

 

Z hodnocení účastníků:

„Vnímám jako užitečné metodické podporování učitelů.“

„Program byl opravdu velmi zajímavý a přínosný. Materiály, které jste na webu zpřístupnili, považuji za velmi nápomocné a rozhodně je v naší práci využijeme.“

 

 

 

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2024