Protektorát a pomoc ohroženým dětem do roku 1947

Nabízíme pedagogům a zájemcům z řad žáků a studentů část vzdělávacího subwebu, který je zaměřen na protektorát a na období těsně následující po osvobození Československa od fašismu na jaře 1945. Pozornost je soustředěna na osudy a prožitky těch nejzranitelnějších účastníků historických událostí – na děti židovské, ale i na děti nejrůznějších národností včetně těch německých. V oblasti poválečné sociální péče vystupuje do popředí odkaz Přemysla Pittra a jeho spolupracovníků, především humanitární iniciativa označovaná jako „akce zámky“.

Pro práci při hodinách společenskovědních předmětů lze využít archiválie, fotografie, filmy, ale i např. výpovědi pamětníků – přeživších šoa a ukázky z jejich umělecké tvorby.

Pittr