Prezentace

V tomto oddíle lze najít přehledné prezentace pro využití ve vyučovací hodině, které shrnují předkládaná témata – holocaust v protektorátě a humanitární „akci zámky“ na základě odkazu humanisty Přemysla Pittra.