Filmy

V tomto oddíle nabízíme k využití školní filmy, které sice vznikly v období před rokem 1989, ale kromě využití dobových materiálů je lze využít v rámci mediální výchovy i pro posílení kritického myšlení. Dobová rétorika, účelově pozměněná či interpretovaná fakta dokreslí skutečnost, jak bylo často s naší historií v minulosti nakládáno.

Připojen je i střihový pořad o humanistovi Přemyslu Pittrovi, který vznikl v roce 2020 na základě výpovědí pamětníků poválečné humanitární „akce zámky“.

Připojeny jsou metodické listy s návrhy práce žáků/studentů.

"Děti"Přemysla Pittra

Druhá Světová Válka

Lidice