Archiválie

Oddíl s názvem Archiválie nabízí několik vybraných materiálů z Archivu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové z období, které následovalo po osvobození Československa od nacistické nadvlády. Plakáty, dopisy, novinové články, deníkové záznamy ilustrují toto nelehké období, mohou ale také sloužit jako materiál pro mediální výchovu. Anonymní dopis plný nenávisti, vulgarit a urážek dokládá, že některé dnešní vyhrocené internetové diskuse nejsou bohužel žádnou novinkou v našem veřejném prostoru. Při práci s mladšími žáky prosíme pedagogy, aby v textu anonymního dopisu zvážili např. začernění vulgarismů.