Vstup do databáze Akce zámky Deník Štiřín PP a spolupracovníci Korespondence

Dokumentace stavu bývalých zámeckých ozdravoven v září 2018

Před několika dny byla pracovníky NPMK zhotovena nová fotodokumentace aktuálního stavu bývalých zámeckých ozdravoven ve Štiříně, Kamenici, Olešovicích a Lojovicích. Zprávu o této akci a fotografie se můžete prohlédnout pod záložkou „Akce zámky“.

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2018