Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Dokumentace stavu bývalých zámeckých ozdravoven v září 2018

Lékařský dům v Olešovicích v r. 1946
Sérenyiho vila v r. 2018
Zámek Olešovice v r. 1945
Zámek Olešovice v r. 2018
Interiér Dětského domova H. Benešové v Olešovicích v r. 1946 – jídelna
Interiér Základní školy Olešovice v r. 2018 – společenská místnost
Interiér Dětského domova H. Benešové v Olešovicích v r. 1946 – vstupní hala
Interiér Základní školy Olešovice v r. 2018 – vstupní hala
Zámek Kamenice v r. 1945
Zámek Kamenice v r. 2018
Zámek Štiřín v r. 1945
Zámek Kamenice v r. 2018
Zámek Lojovice v r. 1945
Zámek Lojovice v r. 2018

Dne 10. září 2018 podnikli pracovníci NPMK služební cestu s cílem pořídit aktuální kvalitní dokumentaci objektů bývalých zámeckých ozdravoven. Na této akci spolupracovala také místní kronikářka a učitelka ZŠ Kamenice paní Vlasta Hartvichová.
Prvním navštíveným a fotografovaným objektem byl zámek Štiřín. Pracovníky NPMK zde provedla obchodní manažerka Mgr. Pavla Veselá. Kromě exteriérových fotografií mohl fotograf Petr Šolar zachytit i některé části interiéru – schodiště a společenské prostory, ve kterých byla v období „akce zámky“ místnost pro kulturní besídky a jídelna. Současné vybavení zámku je po rekonstrukci, nepochází však z původního nedochovaného mobiliáře.

Dalším objektem byl zámek Kamenice. Paní Hartvichová nás seznámila s jeho nedávnou historií poznamenanou změnami majitelů a nešetrnými přestavbami. (Zámek v Kamenici nedávno koupila firma Strojmetal Aluminium Forging s.r.o. v zanedbaném stavu po předchozím majiteli. Jsou zbořeny okolní budovy (konírna, bývalá MŠ), na kraji parku je postaveno celozávodní parkoviště. V plánu je vybudovat na zámku školicí středisko.)

Třetí navštívenou budovou byl zámek Olešovice, ve kterém v současnosti sídlí Základní škola Olešovice (Praktická ZŠ s internátem). Pracovníky NPMK zde přijala ředitelka ing. Hana Smejkalová. V moderně zařízené budově jsou dochovány i některé původní historické prvky (kachlová kamna, historické schodiště). Velkým obohacením pro Archiv P. Pittra a O. Fierzové budou fotografie kroniky Unitářského dětského domova Hany Benešové, ve které se dochovaly unikátní fotografie původního vybavení dětského domova z roku 1946. Ještě během „akce zámky“ byl totiž zámek Olešovice určen za budoucí dětský domov a pro tento účel přebudován z finančních prostředků britských a amerických unitářů. V této kronice se dochoval také historický snímek tzv. Sérenyiho vily, ve které byl v průběhu „akce zámky“ umístěn Lékařský dům.

Sérenyiho vila stojí hned naproti zámku Olešovice a tak mohla být vyfotografována i její současná podoba. Nynější majitelé, rodina Gillernova, budovu nedávno zrekonstruovali, a sídlí v ní např. butik Modrá hvězda, několik firem a lékařská ordinace. Fotografie bývalého Lékařského domu doposud ve sbírkách Archivu P. Pittra a O. Fierzové zcela chyběly.

Posledním zachyceným objektem byl zámeček v Lojovicích u Velkých Popovic. Má soukromého majitele a vstup do areálu není možný. Nicméně byly pořízeny snímky z hospodářského dvora – ten je ve špatném stavu. Budova zámecké vily je obývaná a vypadala v dobrém stavu. Snímek zámku v Lojovicích je v Archivu P. Pittra a O. Fierzové asi pouze na jedné dobové fotografii.

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2024