Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Vzpomínka na Jana Růžičku (1936 – 2021)

V lednu 2021 opustil tento svět pan Jan Růžička, „dítě“ Přemysla Pittra, který jako devítiletý hoch zažil „akci zámky“. Se svou babičkou byl od r. 1942 internován v Terezíně a v červnu 1945 byl Přemyslem Pittrem spolu s mnoha dalšími dětmi zařazen do „akce zámky“. Pobýval v Kamenici a v Olešovicích. Měl být zařazen mezi židovské děti, které odjedou do Anglie, ale v Československu žila jeho teta, proto do Anglie neodjel. Po ukončení „akce zámky“ pobýval v ozdravovně v Mýtě u Rokycan, kde chodil do školy a na vlastní žádost na evangelické náboženství. Doklady o tom můžeme dohledat také v deníku z ozdravovny z této doby. Přemysl Pitter v evangelických kruzích také našel pro Jana nového „otce“, pana Jana Růžičku.

Kontakty s Přemyslem Pittrem udržoval Jan Růžička i v dospělosti, navštívili se několikrát ve Švýcarsku. Jan Růžička žil později v Izraeli a v Německu. V r. 2010 vystoupil také na Mezinárodní konference „Evropský humanista Přemysl Pitter (1895-1976)“.

Budeme vzpomínat!

 

Vzpomínky na konec války od Jana Růžičky

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2023