Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Vzpomínka na Chavu Pressburger (*21. 2. 1930 - † 3. 9. 2022)

Teprve před pár dny se k nám dostala smutná zpráva o úmrtí Chavy Pressburger, rozené Evy Ginzové. Eva a její bratr Petr vyrůstali ve smíšené česko-židovské rodině esperantistů a přátel Přemysla Pittra – Oty a Marie Ginzových. Přemysl Pitter rodinu navštěvoval a pomáhal jí během války a ujal se Evy i po jejím návratu z Terezína, kdy ji přijal do jedné ze svých ozdravoven během „akce zámky“. Evin bratr Petr Ginz válku bohužel nepřežil. Eva v r. 1948 emigrovala do Izraele, jejím rodičům se podařilo ji následovat v r. 1956. V Izraeli se Chava Pressburger věnovala výtvarnému umění, proslavila se jako malířka a vyučovala také na výtvarné škole.

V Archivu P. Pittra a O. Fierzové se dochovala kromě kartotéčního lístku Evy Ginzové také osobní korespondence Oty a Marie Ginzových s Přemyslem Pittrem, ve které se můžete dočíst např. o těžkostech života v Izraeli nebo o „zázračném“ uchránění Evy od transportu z Terezína do Osvětimi.

 

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2024