Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Vzdělávací program - Metodická podpora ve vzdělávání k toleranci a humanitě. Holocaust v dokumentech a výpovědích přeživších.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského nabízí možnost účasti na akreditovaném vzdělávacím programu Metodická podpora ve vzdělávání k toleranci a humanitě. Holocaust v dokumentech a výpovědích přeživších.

Nabízený vzdělávací program prezentuje didaktické metody výuky o tématech tolerance, humanity a prevence extremismu a antisemitismu, klade důraz na mezipředmětové vztahy – nejen na historická témata, ale také na výtvarné umění, literaturu, pomáhá rozvíjet čtenářskou gramotnost, zaměřuje se i na etickou výchovu.

Program nabídne pedagogům práci s archiváliemi, audio materiálem a s dokumentárním záznamem výpovědí přeživších holocaust. Účastníkům bude představena také činnost významného, ale přesto málo známého humanisty Přemysla Pittra, který se angažoval v pomoci dětem židovským i německým během poválečné „akce zámky“. Dále budou účastníci seznámeni s typologií jednotlivých strategií, jakými se přeživší vyrovnávali s hrůznými zážitky holocaustu v poválečném období, a jak je ovlivnily v jejich dalším profesním a osobním životě. Někteří z přeživších se věnovali profesionální umělecké dráze a jejich hrůzné prožitky šoa silně ovlivnily jejich tvorbu. Závěrečná část semináře představí soudobou literaturu pro děti a mládež v oblastech humanity, svobody, válek, holocaustu a odporu proti tyranii. Praktická část se zaměří na didaktické intervence při práci s knihou v rámci čtenářských dílen, ve výuce dějepisu, výchovy k občanství, občanského a společenskovědního základu a při činnosti čtenářských klubů.

Termín konání:

24. října 2023

Ukončení podávání přihlášek:

16. října 2023

Místo konání:

Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Jeruzalémská 12, Praha 1

Cílová skupina:

učitelé společenskovědních předmětů na ZŠ a SŠ

Cena: 300,- Kč

On-line přihlašovací formulář k vyplnění

Plakát k semináři ke stažení ZDE.

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2024