Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Vzdělávací pořad Zachránci dětí: Přemysl Pitter a Janusz Korczak

Ve dnech 19. a 20. září 2023 proběhlo ve spolupráci s Pedagogickým centrem pro polské národnostní školství Český Těšín několik prezentací vzdělávacího programu Zachránci dětí: Přemysl Pitter a Janusz Korczak na gymnáziích i základních školách s polským jazykem vyučovacím. Vzdělávání se zúčastnili studenti prvních ročníků gymnázií v Cieszyně a Českém Těšíně a žáci 9. tříd Základních škol s polským jazykem vyučovacím v Českém Těšíně a Bystřici nad Olší. Prostřednictvím prezentace osobností Přemysla Pittra a Janusze Korczaka došlo k propojení českých a polských dějin s důrazem na péči o děti a potírání antisemitismu a o šíření povědomí o odkazu těchto dvou významných humanistů.

 

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2024