Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Výstava o osobnosti a díle P. Pittra k zapůjčení

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského připravilo novou aktualizovanou verzi výstavy "Příběhy bezvýhradné lidskosti. P. Pitter, výjimečná postava v dějinách 20. století". Tato bannerová putovní výstava přibližuje na příkladech lidských osudů přelomové události v československých a evropských dějinách 20. století a může obohatit učební materiály na základních a středních školách. Je koncipována jako příspěvek k prohloubení výuky ve společenskovědních oborech, nabízí závažný etický a emocionální rozměr a prezentuje kladné morální společenské vzory.

Výstava dokumentuje texty a fotografiemi život a odkaz významné, bohužel stále ne dostatečně známé osobnosti, muže tolerance, humanity, pedagoga a vychovatele Přemysla Pittra (1895-1976). Výstavu i s pracovním listem je možno zdarma zapůjčit pro školy (i v elektronické podobě), technické údaje jsou k dispozici v nabídkovém letáku. Ke stažení vám nabízíme také propagační skládačku.

Kontakt:
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Valdštejnská 20, Praha 1

Mgr. Elzbieta Baronová
baronova@npmk.cz

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2024