Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Výročí narození Přemysla Pittra a beseda o jeho životě

V letošním roce si dne 21. června připomínáme 125. výročí narození humanisty Přemysla Pittra. Při této příležitosti se v Informačním centru Prahy 3 uskuteční beseda „Ze života Přemysla Pittra“, kterou přednese PhDr. Lenka Lajsková. Komponovaný večer spojený s promítáním se uskuteční dne 24. června 2020 od 17 do 18 hodin, volné vstupenky z důvodu omezené kapacity budou k dispozici na recepci Informačního centra Praha 3, Milešovská 846/1, Praha 3.

V těchto dnech také dokončujeme aktualizovanou verzi bannerové výstavy Příběhy bezvýhradné lidskosti. Přemysl Pitter – výjimečná postava v dějinách 20. století. Tato putovní výstava je k dispozici k zapůjčení zájemcům, v nové verzi se skládá z 11 samostojných panelů.

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2023