Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Výročí narození Olgy Fierzové

Dne 26. července uplyne 120 let od narození Olgy Fierzové, nejbližší spolupracovnice Přemysla Pittra, která se podílela na všech jeho aktivitách, přesto zůstávala celý život „ve stínu“. Olga se narodila ve Švýcarsku, s rodinou žila později v Belgii. Vystudovala učitelství v Bruselu i v Ženevě, jako učitelka působila také v Anglii. V r. 1926 se seznámila s Přemyslem Pittrem a o dva roky později se trvale usadila v Praze, stala se Pittrovou celoživotní spolupracovnicí a po jeho smrti nadále pečovala o Pittrův odkaz. Dílo Olgy Fierzové nás může stále inspirovat pracovním nasazením, plnou koncentrací na práci s dětmi, úctou k dětem a pedagogickým taktem. A také každodenní skromnou prací ve prospěch všech, kteří potřebují pomoc.

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2023