Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Video sestřih a proslov z umístění Stolpersteine

Dne 4. září 2020 se uskutečnil slavnostní pietní akt položení pamětních kamenů na památku manželů Beckových na adrese jejich posledního bydliště v Praze 1.

Nyní nabízíme možnost zhlédnout krátký videozáznam z celé akce, zároveň jsme připojili i zdravici pamětnice paní Blanky Sedláčkové.

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2024