Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Úspěch filmu „Děti“ Přemysla Pittra na mezinárodním festivalu F@IMP

V rámci 26. Generální konference ICOM (Mezinárodní rada muzeí) v Praze proběhlo i vyhlášení cen F@IMP (Festival of Audiovisual and Innovative Museum Media Productions). Tento festival pořádá od roku 1996 AVICOM, Mezinárodní výbor ICOM pro audiovizi, nové technologie a sociální média.

Slavnostní předání cen festivalu F@IMP 2021-2022 proběhlo 25. 8. 2022 v Národním technickém muzeu. Muzea soutěžila v několika kategoriích, oceňovány byly nejen filmy s muzejní tematikou, ale i muzejní inovativní počiny v propagačních šotech, vzdělávacích projektech, webových stránkách a ve virtuální realitě.

NPMK přihlásilo do soutěže dokumentární film „Děti“ Přemysla Pittra. Mezinárodní porota festivalu F@IMP 2021-2022 ocenila tento film stříbrnou medailí v kategorii muzejních filmů. Byl oceněn především za silný etický náboj a aktuální humanitární poselství. Film s výpověďmi pamětníků, kterým humanista P. Pitter pomohl po skončení 2. světové války překonávat hluboká válečná traumata, se dokázal s výjimečnou naléhavostí prosadit mezi filmy ambiciózních jihoamerických a asijských muzeí.

 

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2024