Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Upozornění pro školy – nabídka DVD

Učitelům společenskovědních oborů nabízíme zajímavou možnost obohacení výuky dějepisu (dějiny 20. století) a základů společenských věd (či občanské výchovy) prostřednictvím DVD se vzpomínkami válečných sirotků, kterým pomáhal Přemysl Pitter.

DVD s názvem Křižovatky osudů. Život bývalých „dětí P. Pittra“ zachycuje vzpomínky lidí, kterým do osudu zasáhl právě Přemysl Pitter. Přelomové události v československých a evropských dějinách 20. století jsou zde přiblíženy na příkladech lidských osudů. Vzpomínky pamětníků byly natáčeny přímo v autentickém prostředí jejich bydliště s využitím dobových materiálů a fotografií.

Zájemci o dokument si mohou vybrat jeden ze způsobu získání zde: http://pitter.eu/pro-skoly-a-verejnost. 1 DVD obdrží každá škola zdarma.

 

 

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2023