Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Účast na mezinárodním festivalu F@IMP 2021

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského se s dokumentárním pořadem „Děti“ Přemysla Pittra účastní mezinárodního festivalu F@IMP 2021 (Festival of Audiovisual International Multimedia Patrimony). Festival pořádá podvýbor Mezinárodní rady muzeí ICOM pro nové audiovizuální technologie a sociální média AVICOM.   

Dokumentární film je možno zhlédnout zde.

Více informací viz https://faimpavicom.org

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2023