Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Účast na festivalu muzejních filmů

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského se přihlásilo se střihovým pořadem „Děti“ Přemysla Pittra na festival muzejních filmů MUSAIONfilm. Dokumentární střihovým pořad „Děti“ Přemysla Pittra na festivalu prezentuje rozsáhlý projekt Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského a Nadačního fondu P. Pittra a O. Fierzové, kdy byli v minulých letech osloveni pamětníci působení humanisty Přemysla Pittra a na základě jejich výpovědí bylo vytvořeno výukové DVD, které představuje zajímavý podklad pro výuku na všech typech škol.

MUSAIONfilm je přehlídka muzejních filmů, kde mohou především muzea prezentovat své nejnovější filmy. Představuje prostor, kde mohou odborníci spolu se zástupci muzeí prezentované filmy rozebírat, diskutovat o nich. Festival má také svou soutěžní část – přihlášené filmy v několika kategoriích soutěží o ceny odborné poroty.  Do letošní přehlídky filmů je přihlášeno celkem 47 snímků. Festival proběhne ve dnech 8. – 10. 6. kdy odborná porota vyhlásí oceněné filmy. Od 1. do 10. 6. je možné některé filmy zhlédnout online na webu festivalu https://www.musaionfilm.net/.

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2023