Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Studie prof. Jaroslava Millera Exilové sítě: Komunikace Přemysla Pittra a Františka Váni, Český časopis historický, č. 1/2022, s. 125-156

Nedávno byla v Českém časopise historickém publikována studie prof. Jaroslava Millera na téma československého exilu. Dosavadní tradiční historický výzkum tohoto tématu soustředěný na hierarchickou institucionální historii je zde zpochybněn a sledován z jiné perspektivy. Studie zkoumá povahu, strukturu a intenzitu komunikačních sítí dvou významných exulantů – Přemysla Pittra a Františka Váni. Na základě analýzy jejich korespondence studie odhaluje globální síť neformálních a proměnlivých vztahů a spolupráci v rámci československého exilu.

Článek je dostupný on-line pod tímto odkazem: https://www.hiu.cas.cz/user_uploads/vydavatelska_cinnost/periodika/cesky_casopis_historicky/cch_1_2022_fin.pdf

 

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2023