Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Rozhovor PhDr. Markéty Pánkové s Blankou Sedláčkovou

V rozhovoru vedeném PhDr. Markétou Pánkovou se můžete seznámit s paní Blankou Sedláčkovou, bývalou spolupracovnicí Přemysla Pittra a Olgy Fierzové. Blanka Sedláčková (*1928) v dětství navštěvovala Milíčův dům a ovlivněna tamním prostředím a osobnostmi Přemysla Pittra a Olgy Fierzové se sama stala vychovatelkou. Po skončení 2. světové války se zapojila do „akce zámky“ a pak do roku 1951 pracovala v Milíčově domě.  Celý život věnovala práci s dětmi, a to jako vychovatelka, metodička školních družin nebo krajská lektorka pro vzdělávání vychovatelů školních družin a klubů v rámci Prahy. Od r. 1989 se konečně mohla aktivně angažovat v propagaci do té doby zakazovaného odkazu P. Pittra a O. Fierzové - spolupracovala s mládeží, konzultovala seminární práce se studenty, vystupovala na besedách a konferencích, aby nastupující generaci předala své zkušenosti. Paní Sedláčková je stále aktivní a ráda spolupracuje především s mladou generací.

Celý rozhovor můžete zhlédnout ZDE.

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2024