Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Připomínka významu českých krajanů v zahraničí

Ve čtvrtek 4. května 2023 se u sochy Panny Marie z exilu, kterou Česku v 50. letech darovali krajané z USA a Kanady, konalo již páté setkání k připomínce významu české krajanské komunity.

Ředitelku NPMK zastoupila L. Lajsková. Položením květin tak byla uctěna památka významných krajanů, kteří se v minulosti významnou měrou zasloužili o šíření dobrého jména české kultury a vzdělanosti v zahraničí. Zvláštní vzpomínka patřila P. Pittrovi a jeho spolupracovníkům v exilu v Německu i ve Švýcarsku.

K účastníkům setkání promluvili zvláštní zmocněnec pro krajany MZV Jiří Krátký, vrchní ředitel sekce právní a konzulární MZV Martin Smolek, místopředseda Senátu PČR Tomáš Czernin, poslanec a předseda Podvýboru pro styky s krajany Roman Bělor, vedoucí oddělení pro záležitosti krajanské a organizační MŠMT Monika Slabá a opat Strahovského kláštera Daniel Peter Janáček.

Více informací na webu MZV.

 

 

 

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2024