Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Položení Stolpersteine na památku manželů Voglových

K uctění památky manželů Hildegardy a Emila Voglových se dne 17. dubna 2023 ve 14.00 hod. uskuteční položení Stolpersteine (Kamenů zmizelých), v místě jejich posledního bydliště před deportací do Lodžského ghetta. Hildegarda Voglová zahynula během holocaustu, Emil Vogl přežil a po osvobození se zapojil jako lékař do „akce zámky“, kde pečoval o děti vracející se z koncentračních i internačních táborů. Voglovi byli členy woodcrafterského hnutí a před 2. světovou válkou vedli oddíly pro německou židovskou mládež.

Položení Stolpersteine a komorní vzpomínka proběhne ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského a Veřejně prospěšným spolkem na podporu osob dotčených holocaustem.

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2024