Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Položení „Stolpersteine“ na památku manželů Margit a Jiřího Beckových

Dne 4. září 2020 se konal v Klimentské ulici v Praze 1 pietní akt na počest Margit a Jiřího Beckových, spolupracovníků českého humanisty Přemysla Pittra. Právě dům v Klimentské ulici čp. 3 je místem posledního bydliště manželů Beckových. Margit Becková, roz. Langová, nar. 1902, byla učitelkou hudby a dobrovolnou spolupracovnicí Milíčova domu, zařízení pro mimoškolní aktivity dětí ze sociálně slabých žižkovských rodin. Spolu s manželem Jiřím učili v Milíčově domě děti lásce k hudbě, podporovali je i finančně. Margit a Jiří Beckovi byli odvezeni 26. 10. 1941 Transportem C z Prahy do lodžského ghetta, kde byli zavražděni nacisty.

Položení  iniciovalo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) za finanční podpory Nadačního fondu P. Pittra a O. Fierzové a ve spolupráci s Veřejně prospěšným spolkem na podporu osob dotčených holocaustem.

Položení dvou kamenů zmizelých na počest manželů Beckových se zúčastnili mj.: pamětnice - bývalé dítě z Milíčova domu Blanka Sedláčková, velvyslanec státu Izrael Daniel Meron, starosta MČ Praha 1 Petr Hejma, ředitelka NPMK Markéta Pánková, Katrin Bock z kulturního oddělení Německého velvyslanectví a zástupci Nadačního fondu P. Pittra a O. Fierzové.

Pietním aktem si Praha připomenula odkaz manželů Beckových, kteří naprosto nezištně bez nároku na odměnu pomáhali s výchovou dětí v Milíčově domě i během druhé světové války do jejich odchodu do transportu.

Významný projekt Stolpersteine byl započat v prosinci roku 1992 v Kolíně nad Rýnem.

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2023