Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Položení Stolpersteine na památku manželů Beckových

K uctění památky manželů Margit a Jiřího Beckových se dne 4. září 2020 ve 13.30 hod. uskuteční položení Stolpersteine (Kamenů zmizelých), v místě jejich posledního bydliště před deportací do Lodžského ghetta. Manželé Beckovi zahynuli během holocaustu. Margit Becková, roz. Langová, byla učitelkou hudby a dobrovolnou spolupracovnicí Milíčova domu. Spolu s manželem Jiřím učili v Milíčově domě děti ze sociálně slabých rodin lásce k hudbě, podporovali je i finančně.

Položení Stolpersteine a komorní vzpomínka proběhne ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského a Veřejně prospěšným spolkem na podporu osob dotčených holocaustem.

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2024