Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Odešel PhDr. Eduard Šimek

Ve věku 85 let náhle zemřel PhDr. Eduard Šimek, CSc., bývalý dlouholetý pracovník Archivu P. Pittra a O. Fierzové, člen Ediční rady Nadačního fondu P. Pittra a O. Fierzové.

Narodil se v Praze r. 1936, vystudoval gymnázium v Benešově a historii FF UK v Praze. Působil jako učitel, redaktor a od r. 1963 jako vědecký pracovník numismatického oddělení Národního muzea, kterému zůstal věrný 42 let. Do roku 2002 vykonával funkci ředitele Historického muzea Národního muzea. V letech 2005 až 2013 pracoval v Národním pedagogickém muzeu J. A. Komenského v Praze, v Archivu P. Pittra a O. Fierzové, kde pod jeho vedením vzniklo několik výstav a publikací věnovaných P. Pittrovi.

Odešel vzácný člověk, na kterého nezapomeneme.

 

 

 

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2024