Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Ocenění Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského na 23. ročníku přehlídky muzejních filmů MUSAIONfilm 2021

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského se ve dnech 8. - 10. 6. 2021 zúčastnilo 23. ročníku přehlídky muzejních filmů MUSAIONfilm 2021 s filmem „Děti“ Přemysla Pittra vzpomínají. NPMK získalo od odborné poroty Cenu Českého výboru ICOM za muzejní dokumentární film s výrazným mezinárodním přesahem.

MUSAIONfilm je festival pořádaný Muzeem Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, především muzea na něm mohou prezentovat své nejnovější filmy. Filmy v několika kategoriích soutěží o ceny odborné poroty. Na festival bylo v letošním roce přihlášeno 47 snímků.

Oceněný film prezentuje rozsáhlý a náročný projekt NPMK a Nadačního fondu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové Křižovatky osudů, život bývalých „dětí“ P. Pittra. V rámci tohoto projektu byli osloveni pamětníci působení humanisty P. Pittra žijící v Izraeli a Německu. Na základě jejich výpovědí vzniklo DVD, které představuje zajímavé obohacení výuky všeobecně vzdělávacích předmětů na všech typech škol. Celý projekt byl završen v r. 2020 vznikem střihového pořadu „Děti“ Přemysla Pittra vzpomínají, který shrnuje humanitární působení P. Pittra a jeho spolupracovníků během „akce zámky“.

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2024