Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Novinka – badatelská stanice ve studovně NPMK

Archiv P. Pittra a O. Fierzové připravil pro zájemce o studium archivních materiálů novou badatelskou stanici ve studovně Národní pedagogické knihovny J. A. Komenského, Jeruzalémská 12. Nově budou k dispozici v elektronické formě vybrané archiválie, které zájemci budou moci studovat během otevírací doby studovny Pedagogické knihovny. Zatím jsou mezi zpřístupněné materiály zařazeny všechny ročníky časopisu Sbratření, Deníky P. Pittra a Deníky Milíčova domu. Další materiály budeme postupně přidávat.

Zájemci o studium těchto materiálů se nejprve domluví na návštěvě Archivu P. Pittra a O. Fierzové, kde vyplní badatelský list. Poté budou moci studovat digitalizované archiválie na počítači ve studovně NPMK, v otevírací době knihovny: pondělí - pátek 10-18 hodin.

Takto zpřístupněné archivní materiály prošly v minulých letech restaurováním a digitalizace zabrání jejich opětovnému poškození.

Badatelská stanice

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2022