Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Hudební výchova v Milíčově domě a návštěva hudebního skladatele Heitora Villa-Lobose

Hudební výchova měla v činnosti Milíčova domu vždy důležitou úlohu. Děti byly vedeny ke společnému zpěvu, Ferdinand Krch cvičil s dětmi sborový zpěv, Margit Becková vyučovala nadané děti hře na klavír. Besídky s hudebním programem se pravidelně konaly pro zájemce z řad rodičů. Děti také často zpívaly na počest návštěvníků Milíčova domu.   

V dubnu 1936 se v Praze uskutečnil 1. Mezinárodní kongres pro hudební výchovu, kterého se zúčastnili zástupci 14 zemí z celého světa. Tématem kongresu byla výchova hudbou k humanismu. Účastnit se měl také známý brazilský dirigent, hudební skladatel a pedagog Heitor Villa-Lobos, který z důvodu cestovních komplikací nestihl dorazit v době konání kongresu (4. – 9. 4.). Byla pro něj ale zorganizována mimořádná přednáška na Univerzitě Karlově.

V denících Milíčova domu se nám dochovaly záznamy o jeho návštěvách a činnosti zde v dubnu 1936. Heitor Villa-Lobos v doprovodu dalších brazilských učitelů hudby navštívili Milíčův dům poprvé 15. 4. a v následujících dvou týdnech s dětmi pravidelně nacvičoval brazilské písně i tance (např. tanec malých indiánů). Vyvrcholením jejich společného úsilí pak byla přednáška o hudební výchově v Brazílii, přednesená na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy dne 25. 4. 1936, kterou Heitor Villa-Lobos ilustroval vystoupením 39 dětí z Milíčova domu. Děti byly na místo konání přepraveny objednaným městským autobusem. Jejich výstup zhodnotila Olga Fierzová zápisem v deníku: „Dobrá pozornost, dobré chování, dobrý zpěv.“ Následující den se Heitor Villa-Lobos přišel ještě do Milíčova domu s dětmi rozloučit. Děti si pak brazilské písně zpívaly i nadále, podle deníků např. v listopadu 1936.

Zajímavou otázkou zůstává, jak se Heitor Villa-Lobos dostal do Milíčova domu. V denících Milíčova domu ani při dalším archivním výzkumu v jiných archivech se nám nepodařilo zjistit jednoznačnou odpověď. Pravděpodobné je, že ho do Milíčova domu přivedl prof. Leo Kestenberg, klavírista, hudební pedagog a organizátor hudebního vzdělávání a výchovy, důležitá osobnost Společnosti pro hudební výchovu, která pražský kongres pořádala. Leo Kestenberg navštěvoval Milíčův dům od r. 1935 do r. 1938, podporoval také talentovanou žákyni Margit Beckové z Milíčova domu - Olgu Pitrákovou - ve hře na klavír (na jeho doporučení získala zdarma od firmy Petrof klavír pro použití do bytu). Leo Kestenberg v r. 1938 emigroval do Palestiny, v Archivu P. Pittra a O. Fierzové můžeme nalézt jeho dopisy P. Pittrovi ještě z 50. let 20. století.

 

 

 

 

 

 

 

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2024