Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

90. výročí otevření Milíčova domu

V neděli 3. prosince se v Mateřské škole Milíčův dům konala akce připomínající již 90. výročí otevření Milíčova domu v Praze na Žižkově. Na Štědrý den 1933 byl Milíčův dům otevřen jako útulek pro chudé žižkovské děti, které zde mohly trávit svůj volný čas pod láskyplným dohledem vychovatelů z okruhu Přemysla Pittra. V r. 1951 byl Pitter donucen pod hrozbou uvěznění k emigraci, Milíčův dům přesto i nadále fungoval jako zařízení pro děti – nejprve jako celotýdenní družina a od r. 1976 jako mateřská škola, která se v r. 2001 díky tehdejší ředitelce Martě Vrabcové navrátila k čestnému názvu Mateřská škola Milíčův dům.

Návštěvníci vzpomínkové akce v Milíčově domě si mohli vyslechnout předvánoční hudební program a poté se vydat na prohlídku svátečně vyzdobeného Milíčova domu. Vedle dílniček pro děti, promítání filmu o Přemyslu Pittrovi nebo listování starými kronikami školky byla ke zhlédnutí také výstava Příběhy bezvýhradné lidskosti. Přemysl Pitter, výjimečná postava v dějinách 20. století, kterou na akci zapůjčilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského.

Ve vzpomínkové knize Nad vřavou nenávisti vzpomíná Olga Fierzová na den otevření Milíčova domu takto: „Milíčův dům byl otevřen v neděli ráno 24. prosince 1933 bohoslužebným shromážděním, při kterém Pitter kázal na text z knihy Jozue 24,15 „Já i můj dům budeme sloužit Hospodinu“. Odpoledne se konala vánoční slavnost, na kterou byly osobně pozvány všechny děti z okolí – zvláště ty, které žily v chatrčích po obou stranách kopce.“

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2024