Vstup do databáze Akce zámky Deník Štiřín PP a spolupracovníci Korespondence

Pořad „Zámky naděje“ v Senohrabech

14. dubna 2016 se v sále restaurace „U Andělů“ v Senohrabech sešly desítky zájemců na komponovaném pořadu k poctě P. Pittra a jeho spolupracovníků.


Záštitu nad akcí „Zámky naděje“  převzala starostka obce Senohraby Ing. Jana Svašková, která také spolu s paní Stanislavou Novákovou z Agentury PJ Music účastníky přivítala. Pořad připomněl mimořádné humanitární snahy P. Pittra, O. Fierzové a dalších spolupracovníků během poválečné „akce zámky“ a těšil se zájmu místních obyvatel. Pomohl jim tak přiblížit významné okamžiky z dějin regionu, na které mohou být hrdí.


V programu zhlédli účastníci ukázky z filmu T. Škrdlanta „Milujte své nepřátele“, v podání Alfreda Strejčka vyslechli ukázky z díla P. Pittra. Aktivity NPMK a Archivu P. Pittra a O. Fierzové představila L. Lajsková.

Přemysl Pitter, ukázka Alfred Strejček

Přemysl Pitter - komponovaný pořad 2016

Ke stažení vám nabízíme propagační skládačku.

Upozorňujeme také na možnost výstavy k zapůjčení.

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2018