Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Německé děti

P. Pitter navštěvoval jako člen sociální komise Zemského národního výboru internační tábory, do kterých bylo před odsunem shromažďováno obyvatelstvo německého původu. Do „akce zámky“ tak později přibral i německé děti z těchto táborů. Za tyto aktivity byl mnohými Čechy kritizován. Děti se měly zotavit, zapomenout na hrůzy války a pokusit se najít vzájemné odpuštění.

Kamenice 1946
Německé děti v Kamenici v r. 1946.

Výchova německých dětí nebyla snadná, zvlášť v případě starších německých dětí ovlivněných nacistickou propagandou v Hitlerjugend. Vychovatelkám (Marie Štěrbová–Černíková, Klára Mágrová, Dobruše Štěpánková a další) se přesto podařilo k těmto dětem přiblížit. Dokázaly s nimi rozmlouvat i o válečné minulosti jejich rodin, a také jim ukázaly krásu německé kultury, aby pomohly budovat národní hrdost na hodnotných základech.

Klára Mágrová Mája a Dobruška
Klára Mágrová                     Skupina německých chlapců s vychovatelkami
                                                 M. Štěrbovou
 (vpravo) a D. Štěpánkovou (vlevo).

Hans Wunder (jeden z bývalých tzv. německých dětí P. Pittra) říká v DVD Křižovatky osudů o svém životě: „Můj prožitek a mé setkání s Přemyslem Pittrem a tetou Olgou, s tetami Dobruší, Majou, Helenou, paní Blankou… nám ukázaly, že existují ještě jiní lidé, kteří jsou také Češi, kteří ale myslí úplně jinak, než ti, kterým Němci možná strašně ublížili a kteří jsou naplnění nenávistí vůči nim, a já jsem šťastný, že jsem mohl strýčku Přemyslovi snad správně porozumět, že láska mezi lidmi je to pravé, že to platí a že nás to chrání před tím, abychom sami pociťovali nenávist, která nikoho nepřivede dál. Jen porozumění mezi lidmi a to, čím Přemysl žil, totiž láska k dětem je to správné. Že zcela určitě německé, ale ani jakékoli jiné děti nemohou za to, co dělali jejich rodiče, a když tady dokážeme najít ta správná slova a dosáhneme, aby se děti staly součástí velkého společenství národů, jen to je ta cesta, kterou on nastoupil a kterou svůj celý život šel, prosazoval a zastupoval.“

Děti internovaných Němců – Kamenice 1946

Životy dětí:

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2019