Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

DVD ke stažení zdarma pro školu

Identifikátor školy. Pokud vaše IČO není unikátní, někdo již vaši školu pro stažení DVD registroval.
Filmové dokumenty obsahují osobní údaje a jsou chráněny licenční smlouvou. Nesmí být využity pro komerční prezentace. Svým souhlasem se zavazujete, že nebudete pořizovat nelegální kopie a dále je neoprávněně šířit. Bez tohoto souhlasu vám nemůže být kód ke stažení vygenerován.
© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2024