Vstup do databáze Akce zámky Deník Štiřín PP a spolupracovníci Korespondence

Tel Aviv - výstava Přemysl Pitter: Righteous Among the Nations

Dne 22. června 2015 byla v Tel Avivu při příležitosti 120. výročí narození humanisty P. Pittra zahájena na Velvyslanectví České republiky v Izraeli výstava  Přemysl Pitter: Righteous Among the Nations. Slavnostního zahájení se zúčastnil i JE velvyslanec  ČR v Izraeli Ing. Ivo Schwarz. Open air výstava představí pomocí velkoplošných fotografií osobnost P. Pittra a jeho poválečnou záchrannou „akci zámky“.  Pittrovo celoživotní dílo bylo oceněno již za jeho života: za úsilí o záchranu židovských dětí během okupace obdržel v Izraeli vyznamenání památníku Yad Vashem Spravedlivý mezi národy.
Výstava se konala do 31. 8. 2015.

Místo: Gallery on the Fence, 23 Zeitlin, Tel Aviv
Termín: 22. 6. - 31. 8. 2015

Ke stažení: pozvánka na výstavu (v angličtině)

Pár fotografií ze zahájení výstavy:

ulice ulice s člověkem kochání se 
Uprostřed velvyslanec  ČR v Izraeli Ing. Ivo Schwarz.

prohlížení

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2018