Vstup do databáze Akce zámky Deník Štiřín PP a spolupracovníci Korespondence

Pozvánka na odbornou konferenci Odraz 1. světové války ve škole a ve společnosti

NPMK ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV) srdečně zvou na odbornou konferenci Odraz 1. světové války ve škole a ve společnosti, která se bude konat při příležitosti 120. výročí narození Přemysla Pittra, významného představitele humanismu 20. století.

kdy: čtvrtek 19. února 2015
kde: budova C, MŠMT, sál 081, Karmelitská 7, Praha 1

Přihlášky zasílejte do 27.1. 2015 na adresu lajskova@npmk.cz

Ke stažení: program s přihláškou

jako voják
P. Pitter v r. 1915 jako voják v 1. světové válce.

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2018